Eigenlijk heb ik niet zo veel te melden. Ik ben wel druk bezig geweest met mijn taak als scriba van de kerkenraad van de Ontmoetingskerk in ‘s-Gravendeel (GKN). Voor elk gezin hebben we een infoblad waarin alle informatie te vinden is over onze kerk. Maar die werd in het verleden eens in de 2 jaar gemaakt en op een gegeven moment raken deze op. Dus moet er voor de nieuwe leden een kopie gemaakt worden van de originele. En dat kan door de digitale versie af te drukken of door een kopie te maken. Omdat een van de wijkouderlingen een nieuw lid wil gaan bezoeken is, was het nodig om te zorgen voor een welkomstpakket. Dat bestaat uit een infoblad, een folder over onze kerk, een notitieblokje met een pen en een brief betreffende de VWB. Daarom moet er binnenkort gestart worden met een nieuwe versie van het infoblad, zodat we een up to date pakket kunnen aanbieden. En de verantwoording voor het maken van een nieuw infoblad ligt bij de scriba, dus bij mij. Dat wil niet zeggen dat ik alles alleen moet doen, onze kerk bestaat uit 7 pijlers. 

  • Erediensten
  • Gemeenschap
  • Discipelschap
  • Diaconaat
  • Evangelisatie en zending
  • Jeugdwerk
  • Beheer.

Elke pijler geeft informatie over waar ze mee bezig zijn. Dus mijn taak is alleen het coördineren en het combineren tot een totaal geheel. Verder schrijft de voorzitter van de kerkenraad en de dominee een stukje. Er wordt een stukje geschreven over het jaarthema en er staan alfabetische lijsten van de wijken en de leden van de gemeenten in. Deze lijsten worden aangeleverd door de ledenadministrateur. Dus dat moet binnenkort uitgezet worden.

Verder gaan we met Keruchma een nieuw repertoire zingen en spelen. Hiervoor moet er voor de band een nieuwe bladzijde met mp3’s en bladmuziek worden opgezet. En omdat ik webmaster voor Keruchma ben, hoort dit ook tot mijn taak. Hierbij worden de mp3’s en de bladmuziek door de dirigent aangeleverd en ik maak er een beveiligde bladzijde van. Alles bij elkaar ook weer een dag werk.

Natuurlijk is daar niet mijn hele week mee gevuld. Ik ben ook een dag naar Blijdorp geweest, lekker weer eens foto’s gemaakt van de dieren daar. Deze zullen gecombineerd worden tot een geheel over het hele jaar, zoals het ook afgelopen jaar gedaan is. (zie de foto’s onder het kopje Dierenparken: Blijdorp 2016). En Dolf en ik zijn weer een middag samen op pad geweest: deze keer naar de Oeverlanden in Strijen-Sas, een natuurgebied van Staatsbosbeheer. Natuurlijk ga je daar op de fiets naar toe (ong. 20 km) en we hebben daar nog ong. een km of 3 gelopen. Niet veel deze keer, maar toch wel lekker bezig geweest. En weer wat foto’s kunnen maken, te zien op deze site.